Monday, May 03, 2010

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು

: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು : ಕ್ರ.
ಸಂ.
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಸ್ಥಳ
ಸ್ಥಾಪಕರು
ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ
 1
ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ
ಧಾರವಾಡ


 2
ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು


 3
ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು


 4
ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಬೆಂಗಳೂರು


 5
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೈಬ್ರರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು


 6
ಯುನೈಟೆಡ್ ಥಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಬ್ರರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು


 7
 8
 9
 10

No comments:

ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ :