Monday, March 22, 2010

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು

: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು :
 ಕ್ರ.ಸಂ.
ಅಕಾಡೆಮಿ 
ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
 1
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ


 2
ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ


 3
ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ


 4
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ & ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ


 5
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ & ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ


 6
ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ


 7
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ


 8
ಕರ್ನಾಟಕ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ


 9
ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ


 10
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ


 11
ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
No comments:

ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ :